सर्व भक्तांच्या विनंतीवरून सामुदायिक सर्व वरांचे उद्यापन (सोमवार, मंगळवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार उजवणे). सर्व भक्तांना कळविणेत येते कि, सर्व वारांचे दि. २८/११/२०१६ रोजी उद्यापन करण्यात येणार आहे. तरी ज्या भक्तांना आपले वार उजविण्याचे आहे. त्यांनी मंदिराचे पुजारी यांचेकडे दक्षिणा देवून रीतसर पावती घ्यावी. व्यक्तीशा दक्षिणा ५२५/- रु. मर्यादित व्यक्तींना घेतले जाणार आहे. तरी आपली नावे लवकर नोंद करावीत. संपर्क : पुजारी श्री. अशोक भोरे मो. ९९७५४४१५१९.
फलश्रुती

विधी

 

फलश्रुती

रुद्र एकाद्शनी अभिषेक

-

शिव कृपा प्राप्ती, सर्वदोष निवारण, धनप्राप्ती, पित्रदोष निवारण

हवन

-

कालसर्प निवारण, व्याधी नाश, सौख्य प्राप्ती, ऋणमुक्ती

मृत्युंजय

-

अपमृत्यू निवारण, कुयोग निवारण, व्याधी नाश, पित्रदोष शांती

विवाह कल्याण

-

सौख्या प्राप्ती, पातकमुक्ती, सौभाग्य प्राप्ती, ऐश्वर्य, विवाह बाधा निवारण, मंगळ दोष निवारण, कन्यादोष पुण्य, शिवकृपा, गौरी कृपा, गंगा कृपा

महागणपती होम

-

यशप्राप्ती, विघ्न निवारण, धनप्राप्ती, लक्ष्मीप्राप्ती.

सुब्रम्हण्य होम

-

बुद्धीमंदत्व दोष निवारण, ज्ञानप्राप्ती, सौख्य प्राप्ती, कालसर्प दोष निवारण

महामृत्युंजय होम

-

आपमृत्यु निवारण, कुयोग निवारण, व्याधी नाश, पित्रदोष शांती

सर्पसुक्त होम

-

राहुशांती, केतुशांती, कालसर्प दोष निवारण

मन्युसुक्त होम

-

सौख्य प्राप्ती, ऐश्वर्य प्राप्ती, ईश्वर कृपा, ज्ञानप्राप्ती

मंदिराची वेळ

१. मंदिर खुले होणेची वेळ सकाळी ६.०० वा.
२. मंदिर पुजेस सुरुवात सकाळी ७.०० वा.
३. सकाळची आरती सकाळी ८.३० वा.
४. सायंकाळ आरती सायं. ७.३० वा.
५. ॐ नम: शिवाय जप सायंकाळी ७.४५ ते ८.००
६. सकाळी १२.०० वा. पर्यंत गर्भद्वार खुले राहील.
७. सायंकाळी ४.०० नंतर गर्भद्वार बंद होईल
८. रात्री ९.०० वा नैवद्यनंतर गर्भद्वार बंद होईल.
९. रात्री १०.०० वा. मंदिर मुख्यद्वार बंद होईल
१०. दर सोमवारी सकाळी ७.०० वा. रुद्राभिषेक होईल.

पुजा संपर्क
१) लघुरुद्राभिषेक -
४०००/- रुपये
२) रुद्र एकाद्शनी अभिषेक -
१५००/- रुपये
३) रुद्राभिषेक -
३५१/- रुपये
४) सहस्त्र बिल्व – पत्र अर्चन पूजा -
१००१/- रुपये
५) दहीभात पूजा -
४०१/- रुपये
६) पंचामृत अभिषेक -
१०१/- रुपये
७) सामुदायिक अभिषेक -
५१/- रुपये
श्री रावणेश्वर आरती
Copyright © 2016 Shri Ravneshwar Mahadev Temple, Kolhapur All Rights Reserved. Developed By : Global Eye Technology